"Azan meaning in Hindi and Urdu"

اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم

azan meaning in hindi and urdu
Jab bhi kisi Namaz ka waqt hota hai to us se pehle Azankahi jati hai, agar waqt se pehle kabhi Azan di gai ho to Hanfiyo ke najdeek Azan ka dohrana jaruri hai, Azan dene wale ko "Muajjin" kaha jata hai, Muajjin kibla rukh hokar or agar mumkin hoto unchi jagah par chadkar jor jor se Azan kahta hai.

Aayiye jante he Azan ka meaning -

Allah hu Akbar, Allah hu Akbar, Allah hu Akbar, Allah hu Akbar,
(Allah sabse bada hai, Allah sabse bada hai, Allah sabse bada hai, Allah sabse bada hai, )

Ash Hadu al la ilaha illallahu, Ash Hadu al la ilaha illallahu
(me gawahi deta hu ki Allah ke siwa koi mabud nhi, me gawahi deta hu ki Allah ke siwa koi mabud nhi)

Ash Hadu an'n Mohammadar'rasulullah, Ash Hadu an'n Mohammadar'rasulullah
(me gawahi deta hu ki Hazrat Mohammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah ke Rasul hai, me gawahi deta hu ki Hazrat Mohammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah ke Rasul hai)

Hayya Alas'salah, Hayya Alas'salah, 
(aao namaz ki taraf, aao namaz ki taraf, )

Hayya Alal falah, Hayya Alal falah
(aao kamyabi ki or, aao kamyabi ki or)

Allah hu Akbar, Allah hu Akbar,
(Allah sabse bada hai, Allah sabse bada hai,)

La ilaha illallahu
(Allah ke siwa koi mabud nahi)

Fajar ki Azan me Hayya Alal falah ke baad 2 baar ( two times ) - "Assalamu Khairum Minan Noumi" ( Namaj nind se behtar hai ) kaha jata hai.

         
             MAA KI KHIDMAT   

Previous
Next Post »

Pani peene ki sunnat aur adab

Popular Posts