"Wuzu, Ghusal, Tayammum" Ke baad ki "Dua"

اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم

Huzur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallamne irshad farmaya jo shaksh Wuzu karke teen (3) baar "Ash Hadu Allahilaha illallah" pad liya kare, to wah gunaho se is tarah paak ho jata hai, jaise ki aaj ho apni maa ke pet se paida hua.


Jo shaksh is Dua ko "Wuzu ke baad" pad liya kare uske liye "Jannat ke aantho (8) darwaje" khol diye jaenge, jis darwaje se chahe Jannat me dakhil ho jae.
Wuzu karne ke baad ki dua
Dua - "Ash hadu Allahilaha illallahu wah dahu la sharika lahu wa ash hadu an'n Mohammadan abduhu wa rasuluh, Allahum'maj alni minat tawwabina waj alni minal mohtah'harin".


Tarjuma (meaning) - Me gawahi deta hu ki Allah hi akela ibadat ke layak hai, uska koi sharik nahi or is baat ki gawahi deta hu ki MohammadSallallahu Alaihi Wasallamuske bande or Rasul hai. A Allah tu mujhe touba karne walo me karde or paak hone walo me shamil karde.

Previous
Next Post »

Pani peene ki sunnat aur adab

Popular Posts